Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

Not for use on electrical fires

0,80 (0,99 με ΦΠΑ)

Κατευθυντήριο βέλος πυροσβεστήρα (αριστερά)

Κατευθυντήριο βέλος πυροσβεστήρα (δεξιά)

Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Πυροσβεστήρας

0,80 (0,99 με ΦΠΑ)

Πυροσβεστήρας

0,80 (0,99 με ΦΠΑ)

Πυροσβεστική μάνικα

0,80 (0,99 με ΦΠΑ)

Πυροσβεστικός κρουνός

0,80 (0,99 με ΦΠΑ)

Σκάλα

0,80 (0,99 με ΦΠΑ)

Τηλέφωνο για την καταπολέμηση πυρκαγιών

0,80 (0,99 με ΦΠΑ)

Τροχήλατος πυροσβεστήρας

0,80 (0,99 με ΦΠΑ)

Υλικά για καταπολέμηση πυρκαγιάς

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)