Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

Not for use on electrical fires

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Κατευθυντήριο βέλος πυροσβεστήρα (αριστερά)

Κατευθυντήριο βέλος πυροσβεστήρα (δεξιά)

Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Πυροσβεστήρας

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Πυροσβεστήρας

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Πυροσβεστική μάνικα

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Πυροσβεστικός κρουνός

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Σκάλα

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Τηλέφωνο για την καταπολέμηση πυρκαγιών

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Τροχήλατος πυροσβεστήρας

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)

Υλικά για καταπολέμηση πυρκαγιάς

0,80 (0,99 με ΦΠΑ) - 8,20 (10,17 με ΦΠΑ)